وبسایت مای‌بیبی

مفهوم مهر و مراقبت

هر کودکی که متولد می‌شود، هستی را از عشق و امید و لطافت و زیبایی پر می‌کند. کودک در دامن مهر و سایه ی مراقبت مادر و پدر می‌بالد، بزرگ می‌شود و مسیر شکوفایی را به سمت آینده‌ای روشن ادامه می‌دهد.

او در این مسیر تنها نیست؛ مهر و مراقبت مادر و پدر همواره مشوق و پشتیبان اوست. ما در مای‌بیبی می‌کوشیم تا با محصولات، خدمات و فعالیت‌های فراگیر خود، همراه و همدل مادران و پدران برای به ثمر نشاندن درخت زندگی کودکان دلبندشان باشیم.

محصولات مای‌بیبی

آخرین مقالات
ابزار‌ها

مای‌بیبی در اینستاگرام

برای دسترسی به محتواهای مفید در حوزه سلامت مادر و کودک از پیش از بارداری تا فرایند رشد کودک و آشنایی بیشتر با محصولات مای‌بیبی، ما را در اینستاگرام دنبال کنید.