راهنمای سایز

سایز پوشک مورد استفاده کودکتان را در این قسمت پیدا کنید

سایز پوشک

مای بیبی با هدف مهر و مراقب از کوچولوها و خانواده‌ها، در کنار همه کسانی است که در راه فرزندپروری قدم برمیدارند،همین راستا به منظور اطلاع رسانی و آموزش بهتر برای مراقبت از مامانا وکوچولوهاست.

کیلو

محصولات مناسب کودک شما

پوشک چسبی آبی

پوشک چسبی نارنجی

پوشک شورتی

مای بیبی با همراهی تو

مای بیبی با همراهی تو

مای بیبی با هدف مهر و مراقب از کوچولوها و خانواده‌ها، در کنار همه کسانی است که در راه فرزندپروری قدم برمیدارند،همین راستا به منظور اطلاع رسانی و آموزش بهتر برای مراقبت از مامانا وکوچولوهاست.

احتیاج به راهنمایی بیشتری دارید؟