دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience
X
 • بسته بندی Normal
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  زودرس 0 22 تا 2.5 کیلوگرم
 • بسته بندی Eco
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  زودرس - - تا 2.5 کیلوگرم
X
 • بسته بندی Normal
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  خیلی کوچک 1 22 2-5
 • بسته بندی Eco
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  خیلی کوچک - - 2-5
X
 • بسته بندی Normal
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  کوچک 2 18 3-6
 • بسته بندی Eco
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  کوچک 2 44 3-6
X
 • بسته بندی Normal
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  متوسط 3 14 5-9
 • بسته بندی Eco
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  متوسط 3 38 5-9
X
 • بسته بندی Normal
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  بزرگ 4 12 8-16
 • بسته بندی Eco
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  بزرگ 4 34 8-16
X
 • بسته بندی Normal
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  بزرگ+ - - 10-18
 • بسته بندی Eco
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  بزرگ+ 4+ 32 10-18
X
 • بسته بندی Normal
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  خیلی بزرگ 5 10 12-20
 • بسته بندی Eco
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  خیلی بزرگ 5 30 12-20
X
 • بسته بندی Normal
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  جونیور - - 15-25
 • بسته بندی Eco
  نام محصول سایز تعداد در بسته وزن
  جونیور 6 24 15-25

انتخاب سایز مناسب

هنگام انتخاب سایز مناسب پوشک برای کودک دلبندمان باید علاوه بر دقت در انتخاب وزن مناسب، به ارگونومی بدن کودک نیز توجه کنیم. دو کودک با وزن یکسان ممکن است فرم بدنی و استخوان بندی متفاوتی داشته باشند. همپوشانی وزنی بین سایزهای مختلف نیز به همین علت می باشد. با در نظر گرفتن این نکات مای بیبی مناسب را برای کودک دلبندتان انتخاب کنید. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره هر سایز می توانید روی سایزهای زیر کلیک کنید: