دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

کودکان خنده‌رو، کودکان جدی

کودکان همانطور که از نظر فیزیکی و جسمی با یکدیگر متفاوتند، از نظر شخصیتی نیز با هم تفاوت دارند. برخی از آنها خنده‌رو و بامزه و معاشرتی هستند و برخی دیگر حتی یک لبخند کوچک هم نمی‌زنند و با دیگران ارتباط برقرار نمی‌کنند. آیا اگر کودک شما در دسته دوم باشد به این معنی است که شما در خنداندن و خوشحال کردن او کم گذاشته‌اید؟ جواب خیر است. - از کتاب «اولین سال تولد کودک به زبان آدمیزاد» نوشته‌ی دکتر جیمز گی‌لرد / نشر هیرمند

بازگشت

writers name:

date:28 December 2016

category:magezine