دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

کمک در مرتب نگه داشتن خانه

مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها! مرتب نگه داشتن خانه و امور خانواده در چند روز نخست تولد نوزاد، هدیه‌ی ارزشمندی است که می‌توانید به مادر بدهید، البته اگر خودش موافق باشد. چنین کاری برای عروس یا دخترتان خیلی دشوار است چراکه او هم مانند نوزاد نیاز به استراحت و تغذیه‌ی مناسب و مراقبت دارد. - از كتاب «همه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها باید بدانند» نوشته‌ی دکتر میریام استاپرد

بازگشت

writers name:

date:19 November 2016

category:magezine