دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

چند روش برای کمک به راه افتادن کودک

مرحله‌ی سوم: ایستادن - وقتی #کودک قوی‌تر و کنجکاوتر می‌شود، کم‌کم شروع می‌کند به بالا کشیدن خودش با کمک مبلمان یا مامان و بابا. اینجاست که می‌توانید کم‌کم روی تعادل و آشنا کردن او با حالت سرپا کار کنید. سن: هشت ماهگی چه‌کار می‌توانید بکنید: به کودک کمک کنید خودش را بالا بکشد و بعد نشانش دهید چطور زانوهایش را خم کند تا دوباره روی زمین بنشیند. این کار باعث می‌شود موقعی که قدم‌های اولش را برمی‌دارد راحت‌تر زمین بخورد

بازگشت

writers name:

date:28 August 2016

category:magezine