دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

چند روش برای کمک به راه افتادن کودک

مهم‌ترین کاری که کودک باید در مرحله‌ی خزیدن بکند تمرین هماهنگی دست و پا است (حتی اگر روی شکم می‌خزد یا سُر می‌خورد). وقتی که زمان راه رفتنش برسد به این مهارت‌ها نیاز خواهد داشت. سن: هفت تا ده ماهگی چه‌کار می‌توانید بکنید: برای اینکه کمکش کنید این عضلات را تقویت کند بگذارید طول اتاق را بخزد. بعد برای حرکتش تشویقش کنید.

بازگشت

writers name:

date:28 August 2016

category:magezine