دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

چرا باید برای کودکتان کتاب بخوانید

کمی درس اخلاق بدون شکل موعظه - ما والدین الگوهای فرزندانمان هستیم؛ افرادی که بناست به آنها درست و غلط را یاد بدهند. اما حتی خود ما هم گهگاه به کمک بیرونی نیاز داریم. متوجه شده‌ام که فرزندانم فضائل اخلاقی شخصیت‌های محبوب داستانی‌شان را نسبت به موعظه‌ی مامان و بابا خیلی راحت‌تر هضم و تقلید می‌کنند.

بازگشت

writers name:

date:11 September 2016

category:magezine