دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

پرورش یک کودک خوش‌رفتار

بگذارید بچه‌ها تصمیم بگیرند - به محض اینکه بچه‌ها انقدر بزرگ شدند که بفهمند، بهشان فرصت انتخاب بدهید. مثلاً بپرسید «می‌خوای پیژامه بپوشی یا لباس خواب؟ یا «چی دوست داری مدرسه ببری، سیب یا پنیر؟» وقتی بچه‌ها توانستند از پس این تصمیم‌های جزئی برآیند، موضوعات کمی ‌مهم‌تر را به خودشان بسپارید. دکتر بروک توصیه می‌کند مثلاً وقتی فرزندتان با خواهرش دعوا کرده، به‌جای اینکه داد بزنید «نکن!» یا جدایشان کنید، بپرسید «جور دیگه‌ای هم می‌تونی رفتار کنی؟» شاید از راه‌حل‌هایی که به ذهنش می‌رسد تعجب کنید.

بازگشت

writers name:

date:28 January 2017

category:magezine