دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

هیس هیس نکنید

در این مطلب توصیه‌های برگزیده‌ی ما برای مادران صاحب نوزاد را از زبان مادران واقعی می‌خوانید. وقتی بچه خواب است مجبور نیستید ساکت باشید. صدای داخل رحم زیاده و نوزادان به سروصدا عادت دارن. بار اولی که بچه‌ی ما به خونه اومد، وقتی خواب بود تلویزیون تماشا کردیم و من جاروبرقی کشیدم، ظر‌ف‌ها رو شستم، و با تلفن حرف زدم. به خوابیدن توی سروصدا عادت کرد و من هم می‌توانستم به کارهام برسم. هنوز هم وقتی خوابه (الآن ۱۴ ماهه‌ست) می‌تونم جاروبرقی بکشم. اون هم وقتی بیدار می‌شه آرومه و خستگیش دررفته. (جنیفر، مادری از استافورد، ویرجینیا)

بازگشت

writers name:

date:5 September 2017

category:magezine