دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

همدردری برعکس

يه بار بچه دستش ضربه خورد فكر كرديم شكسته. از درد گريه می‌كرد و می‌گفت: «بابا! كاش دست تو شكسته بود!» به اين می‌گن همدردی، برعكسش! آن‌چه برای خود نمی‌پسندی، برای پدرت بپسند! - (نویسنده: محمدرضا نصیری، طنزنویس و روزنامه‌نگار)

بازگشت

writers name:

date:3 April 2017

category:magezine