دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

نوزادان زیاد می‌خوابند، اما نه خیلی ممتد

آن سه ماه اول بلبشو است. کودک هر دو یا سه ساعت به غذا نیاز دارد، برای همین چندان وقتی برای خواب ندارید. دکتر آلتمن می‌گوید: «وضع بهتر می‌شود. بیشتر نوزادها تا سه ماهگی می‌توانند شش تا هشت ساعت پیوسته بخوابند.» در عین حال، سعی کنید به بچه یک زمانبندی روز و شب بدهید: در طول روز، نگذارید بیش از سه ساعت پیوسته بخوابد و برای غذا خوردن بیدار نشود. در طول شب، وقتی وزن تولدش را دوباره به‌دست آورد، بگذارید هرچقدر که دلش می‌خواهد بخوابد.

بازگشت

writers name:

date:3 December 2016

category:magezine