دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

نوزادان از کی می‌فهمند؟

شاید بعضی‌ها تصور کنند نوزادان چیز زیادی از دنیای اطراف‌شان درک نمی‌کنند. اما بر اساس تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، كودك از بدو تولد شروع به فهميدن مي‌كند. روز اول گوش مي‌كند، روز سوم وقتي كه با او صحبت مي‌كنيد گوش مي‌دهد و واكنش نشان مي‌دهد. روز نهم چشمانش به سمت صدا حركت مي‌كند. روز چهاردهم مادر خود را مي‌شناسد. روز هيجدهم صدا در مي‌آورد و روز بيست وچهارم با شنيدن صداي مادر دهان خود را تغيير شكل مي‌دهد. براي پرورش رشد ذهني كودك در اين مرحله به نكات ذيل توجه داشته باشيد: كودك از فاصله 25 سانتي متري قادر به ديدن اشياء رنگي است. بنابراين اشياء رنگي يا انگشتان خود را در همين فاصله براي او تكان دهيد. سعي كنيد كودك تمام علايم و حركات را ببيند. حواس كودك را تحريك كنيد. با كودك صحبت كنيد و براي او آواز بخوانيد.

بازگشت

writers name:

date:26 July 2016

category:magezine