دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

مقابله با رفتارهای پرخاشگرانه: با آرامش صحبت کنید

خیلی وقت‌ها کودکان رفتار‌های پرخاشگرانه را برای جلب توجه شما انجام می‌دهند و به نوع توجه شما و مثبت یا منفی بودن آن اهمیتی نمی‌دهند، هرچقدر آرام‌تر با فرزندتان صحبت کنید به او نشان می‌دهید که رفتارش تأثیری روی شما نگذاشته و در این حالت احتمال اینکه کودک پرخاشگری را تمام کند بیشتر است.

بازگشت

writers name:

date:24 June 2017

category:magezine