دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

معرفی کتاب کودک

همه آزاد آفریده شده‌ایم - مهمترین کتابی که باید داشته باشید و هر از گاهی برای کودکاتان بخوانید تا از همان کودکی محتوای آن ملکه ذهنش شود! چرا؟ برای اینکه سی اصل کنفوانسیون جهانی حقوق بشر در این کتاب به تصویر کشیده شده‌اند تا کودکان (و حتی نوجوانان و بزرگسالان) با کمک تصاویر جذاب واقعی و تخیلی با حقوق انسانی خود آشنا شوند. - ناشر: دیبایه (منبع: لاکپشت پرنده)

بازگشت

writers name:

date:18 December 2016

category:magezine