دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

معرفی کتاب کودک: بارون

«بارون میاد جرجر / گم شده راه بندر / ساحل شب چه دوره / آبش سیاه و شوره...» می‌توان احمد شاملو را مهم‌ترین یا اثرگذارترین شاعر معاصر ایرانی دانست. او برای بچه‌ها قصه‌هایی را از ادبیات عامیانه کهن بازنویسی کرد و چند داستان کودکانه در قالب زبان شعری سرود. پیشنهاد می‌کنیم داستا «باران» با تصویرسازی‌های استاد ابراهیم حقیقی را حتما برای کودکتان بخوانید. «قصه‌ی درووازه بخت»، «خروس زری، پیرهن پری»، «پریا» و «قصه دخترهای ننه دریا» از جمله قصه‌های دیگر احمد شاملو برای کودکان است. - نویسنده: احمد شاملو / تصویرگر: ابراهیم حقیقی / ناشر: نشر نظر

بازگشت

writers name:

date:4 February 2017

category:magezine