دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

مزیت‌های شیر مادر برای مادر و نوزاد

بهبود بهتر بعد از زایمان: اکسی‌توسین که هنگام شیر خوردن نوزاد از پستان در بدن شما آزاد می‌شود به انقباض رحم شما و کاهش خونریزی بعد از زایمان کمک می‌کند. به‌علاوه، شیردادن باعث می‌شود رحم شما سریع‌تر به اندازه‌ی طبیعی خود برگردد یعنی حدود شش هفته پس از زایمان ولی اگر شیر مادر به نوزاد خود ندهید این بازگشت در طول ده هفته اتفاق می‌افتد.

بازگشت

writers name:

date:11 September 2016

category:magezine