دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

مرحله‌ی نوزادی زودگذر است

استرس دارید، خسته و دست‌تنهایید؟ بله، این روزهای اول سخت هستند. اما خیلی زود می‌گذرند. بعد از اين روزها می‌گویيد: «کاش می‌دانستم چقدر زود می‌گذرد.» يا «كاش به‌اندازه‌ی کافی عکس می‌گرفتم و خاطره می‌نوشتم!» قدر این روزها را بدانید.

بازگشت

writers name:

date:3 December 2016

category:magezine