دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

ماساژ بازی

تا زمانی که بند ناف نیفتاده و قرمزی اطرافش رنگ نباخته، به‌هیچ‌عنوان شکم کودک را ماساژ ندهید. می‌توانید ماساژ ملایم صورت را با ایجاد دایره‌هایی با انگشت روی گونه نوزاد، مالش پشت گوش‌ها و حرکت آرام و نرم انگشتان روی پیشانی از مرکز به سمت بیرون انجام دهید.

بازگشت

writers name:

date:26 July 2016

category:magezine