دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

مادر/پدربزرگ‌ها! از پدرومادرها تشکر کنید

خوب است مادر/پدربزرگ‌ها هم از پدرومادرها، دختر یا پسر خودشان و همسر آنها به‌خاطر زحماتشان تشکر کنند: «وقتی مریض بود چقدر خوب ازش مراقبت کردی». «می‌دونم بعد از یه روز کار کردن خسته میشی ولی باز وقت می‌کنی هر شب قبل خواب برای بچه قصه بخونی؛ دیدنش چه کیفی داره». بد نیست برای اینکه مادر و پدر در جریان امور باشند ماجراهای بامزه‌ای از بچه‌ها برایشان تعریف کنید؛ کار جدیدی که بچه یاد گرفته (غلت زدن، دست تکان دادن یا اشاره کردن) یا پیشرفتی در رابطه‌شان با بچه مثل اینکه وقتی پدرومادر از در رفتند بیرون بچه فقط 10 ثانیه گریه کرده

بازگشت

writers name:

date:17 October 2016

category:magezine