دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

ماجراهای لباس پوشیدن

چيزي كه اين روزها خیلی درگيرمان كرده مقاومتِ دخترك در برابر پوشيدنِ لباس براي بيرون رفتن است. كاري كه اوضاع را بهتر كرده اين است كه دو دست لباس برایش مي‌آورم و ازش ميخواهم انتخاب كند كدام را دوست دارد بپوشد و بعد خواهش مي‌كنم آن لباس را خودش تن كند. البته زمان بيشتري صرف مي‌شود ولي این کار موفقيت‌آميز بوده است. هم به او اعتماد به‌نفس می‌دهد و هم در برابر لباس بیرون پوشیدن مقاومت نمی‌کند. (نویسنده: میترا نعمت، فارغ التحصیل حسابداري)

بازگشت

writers name:

date:9 May 2017

category:magezine