دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

قطره آهن و سیاه شدن دندان‌ها

يكي از مشغوليت هاي ذهني من از شش ماهگي دخترکم خوراندن قطره آهن به او بود. همه‌چیز را امتحان كردم تا موفق شدم: روي صندلي غذا وقتي با وسيله‌اي بازى مي‌كرد، از گوشه دهان قطره را داخل گلویش می‌ریختم. اوايل بدخلقي مي‌كرد تا عادت كرد... همه‌چيز خوب بود تا مرواريدهاي دخترك در آمد و دندان‌ها به‌خاطر قطره كدر شد و باز بعد از كلي تحقيق فهمیدم باید پودر آهن را در آب حل كنم و بهش بدهم و با پنبه‌اي خيس دندان‌هایش را بعد از خوردن آهن بشویم و سيب يا هويج به دستش بدهم تا با دندان‌هایش آن را گاز بزند. - (نویسنده: میترا نعمت، فارغ التحصیل حسابداري)

بازگشت

writers name:

date:15 January 2017

category:magezine