دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

علاقه به کتاب را از همان اول پرورش دهید

کتاب‌هایی با عکس‌های بزرگ و رنگارنگ انتخاب کنید و در هیجان کودک خود در اشاره کردن و صدا در آوردن سهیم شوید. می‌توانید مثلاً صدای حیوانات توی مزرعه را هم برایش دربیاورید. لحن صدایتان را تنظیم کنید؛ خطوط داستان را ساده کنید یا درباره‌شان توضیح دهید. کودک نوپای خود را تشویق کنید درباره‌ی کتاب حرف بزند. یادتان باشد در دوران نوزادی اهمیت تقویت زبان دریافتی کودک (درک کلمات اداشده) بیشتر از یادگیری زبان ابرازی (حرف زدن) است.

بازگشت

writers name:

date:22 February 2017

category:magezine