دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

عضو ارزشمندی از خانواده

پدربزگ‌ها و مادربزرگ‌ها! یادتان باشد که روش تربیتی آمرانه (که در گذشته مرسوم بود) اکنون رایج نیست. والدین امروزی ترجیح می‌دهند از مذاکره برای قانون‌گذاری استفاده کنند. مهم‌ترین هدف آنها این است که بدون توسل جستن به تنبیه، و البته بدون فریاد و کتک، به راه حلی معقول و محکم برای مسائل برسند و در عین حال حد و مرزها را کاملا مشخص کنند. چنین روشی نتایج بسیار خوبی دارد. کودک احساس می‌کند که عضو ارزشمندی از خانواده است، کسی که حق اظهار نظر دارد، امکان انتخاب دارد، و به او احترام گذاشته می‌شود. - از کتاب «همه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها باید بدانند» نوشته‌ی دکتر مریام استاپرد / نشر دانش ایران

بازگشت

writers name:

date:22 February 2017

category:magezine