دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

شیشه شیر و پستانک

هیچ‌وقت اصراری نداشتم به دخترك کوچولوی‌مان پستانک یا با شيشه شیر بدهم. خيلی هم از این بابت خوشحال بودم، تا زمانی كه در چهارماهگی‌اش مجبور شدم چند ساعتی با شيشه شيری كه ساعت‌ها دوشيده بودم تنهایش بگذارم. وقتی به شيشه لب نزد، متوجه شدم بين چهار تا شش هفتگی بايد حداقل يك بار با شیشه شیر آشنایش می‌کردم. - (نویسنده: میترا نعمت، فارغ التحصیل حسابداری)

بازگشت

writers name:

date:28 December 2016

category:magezine