دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

شیرین‌ترین قصه‌های جهان: سه بز

این قصه‌ها را پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها شنیده‌اند، لذت برده‌اند و بچه‌ها و نوه‌هایشان را در لذت آن شریک کرده‌اند... این قصه‌ها را پدرها و مادرها هم شنیده‌اند، لذت برده‌اند و بچه‌ها را در لذت آن شریک کرده‌اند. این قصه‌ها این‌بار با تصویرهای زیبایی کنار هم قرار گرفته‌اند تا کودکان و بزرگترها با هم از آن لذت ببرند. بزرگترها با خواندن آن به دوران شیرین کودکی‌شان سفر می‌کنند و کودکان همزمان که قصه را از زبان بزرگترها می‌شنوند، در دنیای زیبایی که تصویرها برای داستان خلق کرده‌اند، گردش می‌کنند... هر سن‌وسالی دارید، این کتاب‌ها را دوست خواهید داشت. - نویسنده: کتی ساندرز / ترجمه: عذرا جوزدانی / ناشر: انتشارات شهر قلم

بازگشت

writers name:

date:28 December 2016

category:magezine