دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

شنوایی کودک چطور رشد می‌کند؟ (چهارماهگی تا دوازده‌ماهگی)

از چهارماهگی، کودک شما با هیجان به صداها واکنش نشان می‌دهد و ممکن است با شنیدن صدای شما لبخند بزند. شاید موقع حرف زدن با دقت به دهان شما نگاه کند و سعی کند ادای شما را دربیاورد. شاید کم‌کم شروع کند به ادا کردن صداهای صامت مثل «م» و «ب». - در شش یا هفت‌ماهگی کودک شما متوجه خواهد بود صداها از کجا می‌آیند و به‌سرعت سرش را به سمت صداهای جدید می‌گرداند. همچنین، مادامی که حواسش پرت نشود،‌قادر خواهد بود به صداهای خیلی ضعیف هم واکنش دهد. - وقتی کودک شما یک‌ساله می‌شود، می‌تواند ترانه‌های محبوب خودش را تشخیص دهد. شاید حتی سعی کند با حرکات موزون وارد بازی شود!

بازگشت

writers name:

date:24 June 2017

category:magezine