دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

رشد فیزیکی

اسباب‌بازی‌های مناسب کودک را تشویق به تقویت کنترل عضلات و قدرت خود می‌کند. بچه‌ها هنگام استفاده از وسایل تمرین می‌کنند و اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا می‌کنند. اسباب‌بازی‌هایی که بچه‌ها می‌توانند به روش‌های گوناگون از آنها استفاده کنند باعث هماهنگی دست و چشم شده و او را وا می‌دارد به نحوه‌ی کار کردن وسایل توجه کنند. بعضی از وسایل حتی باعث تقویت تعادل و آگاهی از بدن می‌شوند.

بازگشت

writers name:

date:4 February 2017

category:magezine