دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌های ارتباط بهتر بابا و نوزاد (پای موضعتان بایستید)

رابطه‌ی پدر و نوزاد به اندازه‌ی پیوند مادر و فرزند حیاتی است. توصیه‌ی زیر به شما کمک می‌کند از روز اول بهترین پدر ممکن باشید.   معمولاً خانم‌هایی که تازه مادر شده‌اند، آگاهانه یا ناخودآگاه، فرصت موفقیت شما رو از بین می‌برند. ممکن است وقتی دارید محتاطانه سعی می‌کنید آن پوشک اول را عوض کنید یا لباس تن نوزاد کنید، همسر شما وسط کار شما بپرد. اگر از شما انتقاد کرد، آرام به او یادآوری کنید اگر به شما فرصت دهد از عهده برمی‌آیید.

بازگشت

writers name:

date:5 September 2017

category:magezine