دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌های ارتباط بهتر بابا و نوزاد (مداخله کنید)

رابطه‌ی پدر و نوزاد به اندازه‌ی پیوند مادر و فرزند حیاتی است. توصیه‌های زیر به شما کمک می‌کند از روز اول بهترین پدر ممکن باشید. شاید اگر همسرتان بیست‌وچهارساعته مشغول غذا دادن، عوض کردن، لباس پوشاندن و آرام کردن بچه نباشد، حس کند مادر خوبی نیست. اما باید گهگاه امور را در دست بگیرید. این کار نه فقط برای رشد شما به‌عنوان یک پدر، که برای سلامت روانی همسر و نوزاد شما هم ضروری است. پس، حتی اگر همسرتان معترض است، بپرید وسط و بعضی از امور مراقبت از نوزاد را به عهده بگیرید.

بازگشت

writers name:

date:22 August 2017

category:magezine