دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی ساده برای برقراری پیوند عاطفی با نوزاد (بخش چهارم)

برای احساس صمیمیت با عشق جدید زندگی‌تان راه‌های ساده‌ی بسیاری وجود دارد که در چند قسمت سعی می‌کنیم به آنها بپردازیم. - وقتی می‌خوابد بخوابید: از اینکه ساعت ۷ بعدازظهر بخوابید احساس عذاب وجدان نکنید، تکرار می‌کنیم، نکنید. مادری که خوب استراحت کرده مادری است شاد و نوزاد شما بیشترین بهره را از این وضع می‌برد. - کاری خوب برای همسرتان بکنید: چه متوجه بشوید چه نه، کودک شما بر پیوند عاطفی بین والدینش سوار است. این پیوند را با درست کردن شامی خاص یا اختصاص وقتی برای فیلم دیدن با هم تقویت کنید... درست مثل قدیم!

بازگشت

writers name:

date:23 October 2016

category:magezine