دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی ساده برای باهوش‌ترشدن کودک

درباره‌ی احساسات با او صحبت کنید: موقع خواب بغلش کنید و از او بپرسید امروز چه چیزی او را خوشحال یا ناراحت کرده. چه‌چیزی او را عصبانی یا مغرور کرده؟ با این کار کمکش می‌کنید روز را به یاد بیاورد، زمان گذشته را درک کند و روی احساساتش اسم بگذارد. این فعالیتی است که باید تا قبل از دانشگاه رفتنش ادامه داد. بچه را به کار بگیرید: بچه‌های کوچک می‌توانند کمک کنند لباس‌های تیره و روشن را جداجدا مرتب کنید. کودک شما حتی شاید بتواند لباس‌های خودش را جدا کند. از حجم‌ها بگویید: چند فنجان و ظرف پلاستیکی با اندازه‌های مختلف جمع کنید و بگذارید بچه در حمام آب را از ظرفی به ظرفی بریزد. گاهی خیلی زیاد و گاهی خیلی کم می‌ریزد. بگویید که کدام ظرف بزرگ‌تر است و کدام کوچک‌تر.

بازگشت

writers name:

date:19 November 2016

category:magezine