دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی ساده برای باهوش‌ترشدن کودک

خاطره بسازید - یک آلبوم خانوادگی درست کنید: عکس‌های اقوام دور و نزدیک را هم بگذارید و مدام آن را ورق بزنید تا خاطرات کودک خود را بسازید. وقتی مامان‌بزرگ زنگ می‌زند، عکسش را به کودکتان که دارد به تلفن گوش می‌دهد نشان بدهید. یک کتاب باغ‌وحشی درست کنید: عکس حیوانات جالب را بردارید و در یک آلبوم بگذارید. بعدتر، آن‌را با هم «بخوانید» و اسم تمام موجودات آشنا را بیاورید یا صداهای حیوانات و قصه‌هایشان را اضافه کنید.

بازگشت

writers name:

date:23 October 2016

category:magezine