دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی ساده برای باهوش‌ترشدن کودک

زیر باران بازی کنید: وقتی کودکتان نوپا شد و به‌راه افتاد بپرید توی چاله‌های آب. با هم روی چمن خیس بنشینید. کاری است بامزه البته کثیف؛ روشی برای یادگیری خیس و خشک. (گاهی) بگذارید او رئیس باشد: هر وقت امکان‌پذیر بود با دادن انتخالی بین دو چیز به کودک خود اعتمادبه‌نفس بدهید: مثلاً دو رنگ مختلف ظرف غذا. یاد می‌گیرد که تصمیم‌هایش اهمیت دارند و فرصت تمرین اسم رنگ‌ها را هم پیدا می‌کند.

بازگشت

writers name:

date:23 October 2016

category:magezine