دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی برای افزایش قدرت ذهنی کودک

موقع تولد، مغز کودک ۱۰۰ میلیارد (برابر تعداد ستاره‌های کهکشان راه شیری!) نورون یا یاخته‌ی عصبی دارد. در سال‌های اول زندگی کودک، چندین تریلیون اتصال بین سلول‌های مغزی او شکل می‌گیرد که به آنها سیناپس نورونی می‌گویند. قانون اتصال مغز این است: «یا استفاده کن یا از دستش بده». سیناپس‌هایی که از طریق تحریک به‌هم «کابل‌کشی» نمی‌شوند قطع شده و در سال‌های مدرسه‌ی کودک از بین می‌روند. گرچه مغز نوزاد تعدادی اتصال محکم عصبی دارد (مثل قدرت یادگیری زبان)، نسبت به ذهن یک بزرگسال آسیب‌پذیرتر است. جالب آنکه مغز یک کودک نوپا حدود دو برابر مغز یک بزرگسال اتصالات عصبی دارد. وقتی تجربه‌های زبانی دلپذیر برای کودک خود مهیا می‌کنید، در واقع به اتصالات و معبرهای عصبی مغز او امکان اتصال می‌دهید. او هم زبانی غنی، منطق و مهارت‌های برنامه‌ریزی را یاد می‌گیرد. در روزهای آینده راه‌هایی برای افزایش قدرت ذهنی منتشر خواهیم کرد.

بازگشت

writers name:

date:15 January 2017

category:magezine