دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی برای افزایش قدرت ذهنی کودک

واکنش‌های روشنی به کارهای بچه بدهید مغز جوان و در حال رشد وقتی درک دنیا را یاد می‌گیرد که شما به رفتار بچه با روش‌هایی قابل پیش‌بینی، دلگرم‌کننده و مناسب واکنش بدهید. ثابت‌قدم باشید.

بازگشت

writers name:

date:9 May 2017

category:magezine