دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی برای افزایش قدرت ذهنی کودک

جلوه‌ای مثبت به اوقات غذاخوری و استراحت بدهید موقع غذاخوردن بچه اسم غذاها را بلند بگویید. بدون توجه به ریخت‌وپاش دفعات اول، وقتی یاد می‌گیرد خودش غذا بخورد لذت خود را بیان کنید. این کار باعث تداعی‌های خوبی بین زمان غذاخوری و غذاخوردن می‌شود. جنگ‌وجدل و نق‌نق درباره‌ی غذا می‌تواند منجر به الگوهای عاطفی منفی در مغز شود.

بازگشت

writers name:

date:29 April 2017

category:magezine