دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی برای افزایش قدرت ذهنی کودک

فضایی امن ایجاد کنید - یادگیری فضاها مهم است و کودک متحرک شما کم‌کم پارامترهایی مثل زیر، رو، نزدیک و دور را می‌فهمد. می‌تواند نقشه‌هایی ذهنی از فضای اطرافش ترسیم کند و رابطه‌ای آسان با دنیایی که در آن زندگی می‌کند برقرار کند

بازگشت

writers name:

date:17 April 2017

category:magezine