دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی برای افزایش قدرت ذهنی کودک

اسباب‌بازی‌های مناسب رشد انتخاب کنید - تا کودک بتواند دست به کشف و شهود و تعامل بزند. اسباب‌بازی‌هایی مثل آدمک فنریِ توی جعبه یا خانه‌سازی به کودک در یادگیری رابطه‌ی علت‌معلولی و منطق «اگر، پس» کمک می‌کند. اگر کودک یک قطعه‌ی بزرگ را روی یک قطعه‌ی کوچک بگذارد، قطعه‌ی بالایی می‌افتد. اگر او با موفقیت قطعه‌ای کوچک را روی قطعه‌ی بزرگ‌تری بگذارد، دارد این اطلاعات را به‌هم ربط می‌دهد.

بازگشت

writers name:

date:3 April 2017

category:magezine