دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی برای افزایش قدرت ذهنی کودک

وقتی بچه گریه می‌کند فوراً واکنش نشان بدهید - آرامش کنید، غذایش را بدهید، بغلش کنید، و به او دلگرمی بدهید تا مداربندی مثبت مغز در قسمت حاشیه‌ی مغزش شکل بگیرد و بتواند با عواطف ارتباط برقرار کند. آغوش آرام شما و صمیمیت هرروزه با کودک به مغز او پیام امنیت عاطفی می‌دهد.

بازگشت

writers name:

date:3 April 2017

category:magezine