دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی برای افزایش قدرت ذهنی کودک

بازی‌های تحت نظارت با چیزهای کثیف ترتیب دهید مثل آب، شن و حتی گل. این کار به کودکتان فیزیک و خواص ترکیب‌ها و بافت‌ها، مایعات و جامدات را می‌آموزد. موقع حمام، مغز بافت‌های آب، صابون لیز و حوله‌ی پارچه‌ای را یاد می‌گیرد. تجربه‌های حس لامسه برای مغز در حال یادگیری فوق‌العاده‌اند.

بازگشت

writers name:

date:29 May 2017

category:magezine