دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی برای افزایش قدرت ذهنی کودک

از نظم مثبت بهره بگیرید بدون ترساندن یا خجالت‌زده کردن بچه، پیامدهای روشنی ایجاد کنید. اگر از کودک نوپای شما رفتار نامناسبی سر می‌زند، مثلاً کودک دیگری را می‌زند، خم شوید تا چشم‌هایتان هم‌سطح چشم‌های او شود، و با صدایی بم و جدی و البته واضح قانون خود را دوباره بیان کنید. قانون‌های خود را با توجه به سن کودک خود ساده، ثابت، و منطقی طرح کنید. توقع از کودک نوپا برای دست نزدن به گلدان شیشه‌ای رو میز منطقی نیست. توقع از کودک برای بیرون نریختن شن از محوطه‌ی شن‌بازی منطقی است.

بازگشت

writers name:

date:20 May 2017

category:magezine