دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راهکارهای مقابله با رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان: دلیل اصلی رفتار کودک را پیدا کنید

این روش برای کودکان زیر دو سال بسیار مؤثر است زیرا که دایره‌ی لغت آنها تقریباً پنجاه کلمه است و نمی‌توانند جمله بسازند. روش اول مقابله با این مشکل این است که با فرزندتان نشانه‌هایی برای هر نیازش مثل گرسنگی یا خستگی بگذارید تا بتواند راحت‌تر با شما ارتباط برقرار کند، روش دوم این است ابتدا فرزندتان را کمی آرام کنید و سپس از او بخواهید که با دست به چیزی که می‌خواهد اشاره کند. حدس زدن خواسته‌ی فرزندتان در ابتدا برای شما سخت خواهد بود ولی بعدها به روشی خوب برای ارتباط با کودک تبدیل می‌شود.

بازگشت

writers name:

date:20 May 2017

category:magezine