دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راهکارهای مقابله با رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان

هروقت احساس کردید کودکتان ممکن است در طول فعالیتی خسته‌کننده پرخاشگری کند، قبل از شروع به او بگویید که اگر خوب رفتار کند جایزه‌ای کوچک به او خواهید داد. بسیاری از کودکان برای رسیدن به جایزه پرخاشگری نمی‌کنند و یادآوری جایزه به کودکانی که پرخاشگری می‌کنند نیز تأثیر شگفت‌انگیزی در آرام‌کردنشان دارد.

بازگشت

writers name:

date:10 June 2017

category:magezine