دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راهکارهای مقابله با رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان: حواس پرتی ایجاد کنید

حواس کودکان به‌راحتی پرت می‌شود. کیف دستی خود را با وسایل سرگرم‌کننده پر کنید و به‌محض این که احساس کردید فرزندتان شروع به گریه و پرخاشگری خواهد کرد حواسش را پرت کنید.

بازگشت

writers name:

date:20 May 2017

category:magezine