دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

رازهای پرورش یک کودک خوش‌رفتار

کاری کنید منتظر بمانند - همین که بچه چیزی خواست، آنرا در اختیارش نگذارید. دکتر اوسیت می‌گوید: «بگذارید بچه طعم ناخوشایند انتظار را بچشد چون این کار عامل بزرگی برای تغییر است.» برای مثال اگر فوری آبمیوه را به او ندهید، به او کمک کرده‌اید که صبر لازم برای مدیریت بی‌صبری خود را به دست بیاورد.

بازگشت

writers name:

date:22 February 2017

category:magezine