دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

رازهای پرورش یک کودک خوش‌رفتار

مهارت‌های شناختی کودک خود را بپرورانید - با به چالش کشیدن او برای اینکه خودش جواب سوال‌هایش را پیدا کند. مثلاً، وقتی کودک شما سوالی درباره‌ی چگونگی انجام کاری می‌پرسد، با سوال جوابش را بدهید؛ «خودت فکر می‌کنی باید چه‌کار کنی؟» چنین واکنشی بالاخره به او این اعتماد به نفس را می‌دهد که خودش از مسائل سر در بیاورد.

بازگشت

writers name:

date:4 February 2017

category:magezine