دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

رازهای پرورش یک کودک خوش‌رفتار

مهارت‌های حل مسئله را در او ایجاد کنید - یکی از دلایل اصلی رفتار بد بچه‌ها این است که احساس ناامیدی و ناتوانی می‌کنند. دکتر بروک می‌گوید: «وقتی به بچه‌هایتان ابزارى می‌دهید و راه‌هایی پیش رویشان می‌گذارید تا خودشان مسائل را درک کنند، رفتار بهتری از خود نشان می‌دهند چون برای مراقبت از خودشان مجهزترند و دیگر هر بار که به چالشی برخوردند گریه‌کنان سراغتان نمی‌آیند یا قشقرق به پا نمی‌کنند.»

بازگشت

writers name:

date:15 January 2017

category:magezine