دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

دویدن و هورا کشیدن

امروز وقتي دخترك رفت روي ميز نهارخوري و شروع كرد به دويدن هول كردم و خیلی ترسيدم. اون هم چون داشت لذت می‌برد اصلاً بهم توجه نمی‌كرد و پايين نمی‌اومد. فكري به ذهنم رسید كه چطور بدون گريه متوقفش كنم: من هم شروع كردم توی خونه دويدن و هورا كشيدن! لحظه‌اي متوقف شد بعد آمد پايين و دنبالم دويد. (نویسنده: میترا نعمت، فارغ التحصیل حسابداري)

بازگشت

writers name:

date:10 June 2017

category:magezine