دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

خواب نوزادان ۲ تا ۴ ماهه

- نوزادان در این سن شاید شب‌ها تا شش ساعت بخوابند و وارد یک برنامه خواب منظم شب شوند. - برای اینکه روال خواب نوزادتان را نظم بدهید، باید حتماً در طول روز به‌اندازه کافی او را در معرض نور خورشید قرار بدهید و حسابی با او بازی کنید تا در تاریکی شب فعالیت‌های نداشته باشد. - قبل از خواب باید حمام، تغذیه‌ی مناسب و داستان خواندن را در برنامه خود بگنجانید چون این فعالیت‌های قبل از خواب به نوزاد کمک می‌‌‌‌‌‌کند در طول شب بهتر بخوابد.

بازگشت

writers name:

date:13 February 2017

category:magezine